“โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง คุณภาพชีวิตมาตรฐาน การศึกษาตามเกณฑ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รองรับสนามบินสุวรรณภูมิ”
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
                                       นางสาวทัศนีย์  เเก้วผลึก  จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่า ได้รับเเจ้งจากกรมการจัดหางานว่า มีกลุ่มบุคคล หรือสาย/นายหน้าจัดหางาน ชักชวนให้สมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งอ้างว่ามีนายจ้างบริษัท Arowinsum Braightoner Recruitments PVT, LTD, LLC ประสงค์ว่าจะเเจ้งเเรงงานไทยประมาณ ๒,๕๐๐ อัตรา ไปทำงานก่อสร้างฐานทัพ ท่าเรือ โรงพยาบาล ถนน กับนายจ้างที่เกาะกวม ประเทศสหรัฐอเมริกา ในตำเเหน่งต่างๆ เช่น วิศวกร ช่างไม้ ช่างปูน กรรมกร ฯลฯ จะได้รับเงินเดือนในอัตราสูง ทำให้คนหางานเพื่อประชาชนที่หลงเชื่อต้องเสียเงินเพื่อเเปลเอกสาร ค่าตรวจสุขภาพ ค่ามัดจำวีซ่า ก่อนล่วงหน้า
        

                                        จากการตรวจสอบของกระทรวงเเรงงานต่างประเทศพบว่า บริษัทดังกล่าวเป็นเพียงผู้ประสานงาน (Broker) มิใช่บริษัทที่ได้รับสัญญาเช่าก่อสร้างจากสหรัฐอเมริกาโดยตรงเเต่อย่างใด เเละยังมิได้รับอนุญาตจากกระทรวงเเรงงานของเกาะกวม ให้ว่าจ้างเเรงงานต่างชาติเข้าไปทำงาน โดยบริษัทนายจ้างที่จะนำเข้าเเรงงานต่างชาติได้ต้องได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงเเรงงานของเกาะกวม ให้ว่าจ้างเเรงงานต่างชาติเข้าไปทำงาน โดยบริษัทนายจ้างที่จะนำเข้าเเรงงานต่างชาติต้องได้รับใบอนุญาต Temporary Labor Certification จากกระทรวงเเรงงานสหรัฐอเมริกา เพื่อยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภท H2B ซึ่งปัจจุบันไม่มีการอนุญาตให้นำเเรงงานจากประเทศไทยเดินทางเข้าไปทำงานในโครงการการก่อสร้างที่เกาะกวม ประเทศสหรัฐอเมริกา

                                      สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้คนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในเกาะกวม หรือในต่างประเทศทราบว่า อย่าหลงเชื่อการชักชวน ไปทำงานที่เกาะกวม ประเทศสหรัฐอเมริกา เเละหลีกเลี่ยงการลักลอบไปทำงานกับนายจ้างในต่างประเทศ หากพบเห็นบุคคลใดมีพฤติกรรมหลอกลวง ขอให้ร้องทุกข์เเจ้งเบาะเเสหรืสอบถามข้อเท็จจริงการทำงานในต่างประเทศได้ที่สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานบริหารเเรงงานไทยไปต่างประเทศ กรรมการจัดหางาน โทร. ๐๒-๒๔๕๖๗๐๘ หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่อยู่ ๘๐/๑๔ - ๑๕ ถนน ศิริโสธร หมู่ ๒ ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. ๐๓๘ - ๕๑๔๘๔๒ หรือสายด่วน ๑๖๙๔ ในวันเเละเวลาราชการ.
 
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายกเทศมนตรีตำบลเทพราช
ความร่วมมือของเทศบาลกับใจกล้า
โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพราช
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองสวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าจระเข้น้อย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กำนันขอคุย
facebook
ตลาดคลองสวน ๑๐๐ปี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
สํานักงาน กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
สสส
ดูทีวีออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์