“โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง คุณภาพชีวิตมาตรฐาน การศึกษาตามเกณฑ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รองรับสนามบินสุวรรณภูมิ”
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
           ด้วยเทศบาลตำบลเทพราช  ได้จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน  ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังเครื่องยนต์ ๒๔๐ แรงม้า ตู้บรรทุกมูลฝอยมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร  พื้นตัวถังบรรทุกขยะสร้าง ด้วยเหล็กเเผ่นอย่างดี   เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้สะอาด ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสุบาลสิ่งแวดล้อมและให้ได้รถขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพในการเก็บขยะที่ไม่ถูกสุขลักษณะไปยังบ่อขยะ
 
 
 
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายกเทศมนตรีตำบลเทพราช
ความร่วมมือของเทศบาลกับใจกล้า
โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพราช
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองสวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าจระเข้น้อย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กำนันขอคุย
facebook
ตลาดคลองสวน ๑๐๐ปี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
สํานักงาน กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
สสส
ดูทีวีออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์